Gå til hovedindhold

Cykelprojekt på verdenskongres

Cyklister skal have lige så god information om rejsetider, som bilister får. Det vil VTU-projektet Bedre service for cyklister sikre, og nu præsenteres projektet på ITS World Congress.

 • Læs op

Indhold

  Michael Bloksgaard, projektleder på Bedre Service for cyklister, er taget til København for at deltage som oplægsholder på ITS World Congress. Og det er en god mulighed for at præsentere cykelprojektet og få sparring på ideerne fra andre i branchen, mener Michael Bloksgaard.

  • ITS-World er den største konference indenfor intelligente transportsystemer (ITS), og at vi kan præsentere projektet på konferencen viser, at branchen opfatter projektet seriøst. Information om vores trafikanter og deres serviceniveau er vigtige informationer for at kunne udnytte infrastrukturen bedre, og gøre trafikanternes rejse til en bedre oplevelse, fortæller Michael Bloksgaard.

   

  Teknologien

  Rejsetider for cyklister skal synliggøres ved at registrere og formidle data via Bluetooth i form af et tag, som cyklisten bærer i forsøgsperioden. Rejsetiderne skal kunne ses på fx dynamiske skilte på cykelruter og på intranet på større arbejdspladser. Tagget vil også give mulighed for at registrere cyklisterne, når de kører op imod et lyskryds og give dem prioritet, så de undgår ventetid ved lyskryds.  

  Løsningen informerer trafikanterne om rejsetider for bil og cykel. Trafikanterne kan så, på et oplyst grundlag, tage stilling til bedste/hurtigste transportform. Det vil give mulighed for at flere vil anvende cyklen på strækninger, hvor cyklen er et fornuftigt alternativ.

   

  Cyklisme sparer penge på anlægskontoen

  Forsøget har også perspektiver for anlægsarbejder i Aarhus i fremtiden. Løsningen kan anvendes til at definere, lokalisere og prioritere fremtidige projekter, så fremtidige anlægskroner kan anvendes der, hvor serviceniveauet kan øges mest for cyklisterne.

  Løsningen understøtter desuden de planer og politikker, der er for fortætning af Midtbyen, og målsætningen om at nye ture hovedsageligt skal være via cykel eller kollektiv trafik.

  Læs mere om VTU og om, hvordan du søger midler til et projekt:

  VTU | Velfærdsteknologisk Udviklingspulje_(nu OPI-puljen) 

  Michael Bloksgaard præsenterer Bedre service for cyklister fredag den 21. sept.

  Michael Bloksgaard er ITS Fagkoordinator v/ Lys og Trafikledelse, Drift og Anlæg, MTM

  Sidst opdateret: 4. oktober 2023