Gå til hovedindhold

Bedre søvn 2

Monitorering af borgernes søvn er første skridt i indsatser, der kan forbedre søvn og døgnrytme hos plejehjemsbeboere med demens.

 • Læs op

Indhold

  Projektet er afsluttet.

  Formålet med projektet er at afprøve og videreudvikle en prototype af en sengesensor, som er klar til test nu. Formålet er desuden at opskalere til andre kommuner/samarbejdsbyer.

  Måling af søvn er første skridt til at sikre borgerne en bedre søvn og dermed større trivsel og livskvalitet. Når man kender en borgers søvnmønster, kan man bedre målrette tiltag som f.eks. ændring af omgivelserne eller sansestimulation med henblik på bedre søvn.

  Deltagere i projektet

  Kommunerne Helsinki, Torshavn og Syddjurs og Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Aarhus har projektledelsen.

  Målgruppen er borgere med kognitive funktionsnedsættelser, der bor på plejehjem, og som oplever søvn- eller døgnrytmeforstyrrelser. Ifølge forskning oplever ca. hver tredje plejehjemsbeboere udfordringer med søvn- og døgnrytmeforstyrrelser i løbet af et år.  

  Skalerbarhed: I første omgang er målgruppen udvalgte plejehjem i Aarhus Kommune, der har projektledelsen. Dernæst plejehjem i andre danske kommuner efterfulgt af plejehjem i de nordiske samarbejdsbyer, hvilket koordineres med lokale tovholdere.  

  Løsningen udvikles i et OPI-samarbejde med virksomhederne Amplex (software) og Develco Products (hardware).

  Links åbner i nyt vindue:

  Amplex – Amplex – Smart City and Utility Intelligence

  Develco ekstern og uafhængig Teknologi Udviklingspartner

   

  Effektmål

  Borger  

  • At borgere på plejehjem med søvnproblematikker opnår større grad af trivsel og livskvalitet målt som en stigning i WHO-5 trivselsscore på minimum 20%
  • At borgeren fastholder eller eventuelt genvinder færdigheder gennem bedring af udholdenhed og koncentration målt kvalitativt
  • At forebygge, at borgerens eventuelle demens ikke forværres pga. søvn-/døgnrytmeforstyrrelser 

  Medarbejdere  

  • At medarbejderne oplever en bedring af arbejdsmiljøet som følge af færre konfliktsituationer med udadreagerende borgere samt færre afbrudte seancer (mere nærvær ved den enkelte borger i stedet for at konfliktnedtrappe og guide forvirrede borgere) 

   

  Effektivisering af kommunens drift 

  • At borgere i trivsel og ro med forbedret mulighed for at deltage i daglige aktiviteter (større selvhjulpenhed) frigiver tid for medarbejderne til at varetage andre opgaver 

   

  Baggrund

  To tidligere projekter i Aarhus Kommune har arbejdet med bedre søvn. Det nuværende projekt bygger videre på de erfaringer, der blev opgjort i den sammenhæng. Udover bevilling fra Velfærdsteknologisk OPI-pulje støtter Nordisk Innovation under Nordisk Råd projektet med en mio. norske kroner.

   

  Tidsperiode

  Forventet startdato: 01.04.2022 

  Forventet slutdato: 31.12.2023

   

  Konklusioner

  Formålet med projektet var, at der blev udviklet og afprøvet en GDPR-godkendt og ikke-bærbar prototype med sensorteknologi, der som minimum er mere valid end manuel registrering fra nattepersonale. Brugererfaringer fra testplejehjem skulle indsamles til videreudvikling og til senere kommercialisering af løsningen. Det lykkedes delvist.

  Prototypen havde stadig en del tekniske og driftsmæssige udfordringer, grundet teknologiens tidlige udviklingsstadie. Af uforklarlige årsager blev der ved flere borgercases erfaret, at der ikke blev opsamlet data fra sensoren. Ved nogle cases stillede personalet sig også undrende overfor, hvordan data fra de to sensorer helt præcist skulle fortolkes; om en borger sov, lå vågen i sengen, havde rejst sig fra sengen, eller helt tredje. Dette ønskede personale mere hjælp til, hvorfor yderligere validering måske kan være nødvendigt før, at personalet kan have fuldt tillid til at bruge alt data fra sensorerne i fremtiden.

  Resultaterne fra afprøvningen af sengesensoren skal ses i konteksten af, at afprøvningsperioden kun har varet 6 måneder ud af den planlagte afprøvningsperiode på 1,5 år. Derfor er der kun erfaringer fra fire borgercases. Trods dette viste sengesensorsystemet et potentiale for at give værdi for både borgeren og sundhedspersonale. Heriblandt blev nævnt, at data fra systemet kan omsættes til viden og bruges til at begrænse borgeren i at sove i dagtimerne for at give en forbedret søvn i nattetimerne.

  Sidst opdateret: 20. februar 2024