Gå til hovedindhold

Aug. 2023 | Blodsukkermåling, biologisk lys, urinmåling, HVIL-app, afslutning Track & Trace

Fire nye projektforslag blev pitchet inden sommerferien, og et enkelt projekt er afsluttet.

 • Læs op

Indhold

  Blodsukkermåling

  Sekretariatet for OPI-puljen har indstillet til Økonomistyregruppen (ØSG), at der bevilges penge til blodsukkermåling indenfor socialområdet. MSB står bag forslaget. Lige nu bruger medarbejderne alt for megen tid på at foretage prik-målinger; MSB har opgjort, at der bruges over to timer hver dag på et bosted for voksenhandicap på at stikke og dokumentere manuelt. Med en sensor på armen kan målinger foretages automatisk og til mindre gene for borgerne og med reduktion af medarbejdernes tidsforbrug. Sekretariatet siger ja til projektet, søger midler til fase 1 i processen, hvor man vil lave en implementeringsstrategi.

   

  Biologisk lys

  MSO pitchede et forslag om biologisk lys på plejehjem, det vil sige lys, der i styrke og varme automatisk skifter over døgnet. Lamperne kan øge trivslen på plejehjem og fx give bedre søvn og mindre uro. Der er til formålet udviklet en række mobile lamper, som borgerne kan have stående i egen bolig. Et pilotprojekt har vist, at de nye lamper reducerer elforbruget med helt op til 61,86 procent. Sekretariatet diskuterede, om der var tale om en implementering, og om forslaget dermed ligger uden for OPI-puljen. Der var dog enighed om, at man gerne til se en ansøgning.

   

  Screening midt-stråle-urin

  MSO er i kontakt med en Aarhus-virksomhed, som har lavet en prototype på en teknologi, der kan opsamle midt-stråle-urin. Projektet er helt nyt og umodent og kræver en del arbejde. Virksomheden vil gerne samarbejde med OPI-puljen om at teste brugeroplevelsen af produktet. Baggrunden for projektet er, at mange borgere på plejehjem lider af urinvejsinfektioner. For at undersøge en urinprøve er der brug for midt-stråle-urin, altså den urin, som borgeren tisser ud midt i forløbet. Det er imidlertid svært at lave en valid prøve, da mange borgere typisk ikke kan samarbejde om at få lavet urinprøven. Sekretariatsmedlemmerne giver et klart og tydeligt ja til at fortsætte projektet med en ansøgning til puljen.  

   

  HVIL-app

  Sekretariatet siger ja til at modtage en ansøgning fra projekt HVIL, en app, der kan bruges til behandling af borgere med stress og søvnproblemer. Appen er udviklet af Inversion i samarbejde med bl.a. Bobby Zachariae, cand.psych., dr.med. med speciale i sundhedspsykologi.  Appen kan ikke tilgås af private/borgere i Danmark, og projektets mål er at give adgang til Aarhus Kommunes borgere (hos MSB) via forløb i kommunen og via praktiserende læger.  

   

  Afslutning projekt Track & Trace

  Track & Trace er et behovsdrevet projekt hos MSB. Forældre til børn med handicap udtrykte ønske om at kunne se, hvor i forløbet deres sag er. Nøjagtig som man via Track & Trace kan følge vejen for den pakke, man har bestilt online. Samtidig sparer metoden medarbejderne for en masse tidsslugende telefonopkald. MSB har sat Track & Trace i drift på enkelte områder og arbejder nu for, at flere sagsområder indenfor socialområdet, som for eksempel handicapbiler og kørestole, kommer til at bruge Track & Trace.  

  Sidst opdateret: 4. oktober 2023