Når vi tester en ny teknologi, foregår det i tæt samarbejde med borgerne og medarbejderne  på plejehjem og i hjemmeplejen. Først når en teknologi har bestået testen og har en positiv business case bliver den implementeret.

Vi deltager i flere EU-samarbejder, hvor vi sammen med vore udenlandske partnere afsøger mulighederne for at udbrede teknologi, primært indenfor sundhedsområdet.

Læs mere i menupunktet Innovation