Arbejdsopgaver

Kompetenceløft hos frontpersonale i forbindelse med velfærdsteknologi

Projektleder på effektiviseringsprojekter                                       

Vejleder for praktikanter i Center for Frihedsteknologi

Formidling og undervisning af ledelse til praksis

Samarbejder med Via Sundhed omkring implementering af velfærdsteknologi på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

Tovholder Team Selvhjulpenhed

 

Uddannelse

Ergoterapeut

 

Arbejdssted

Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.