Arbejdsopgaver

Projekt: Columna Cura Aid

Tovholder på Columna Cura care

Rådgivning og vejledning om hjælpemidler- funktionalitet og muligheder til personale i MSO

Undervisning i hjælpemidler for personale i MSO

Afprøvning af udvalgte hjælpemidler med borgere og personale i MSO

Samarbejde med Zealand Care, herunder drift og driftudbud

Indkøb af hjælpemidler til lager

Uddannelse

Professionsbachelor i ergoterapeut

 

Arbejdssted

Hjælpemiddelcenteret, Sintrupvej 17-19, 8220 Brabrand