Arbejdsopgaver

Projektleder på:

  • indsatser med teknologier til træning og rehabilitering, herunder digital træning
  • indsats med exo-skeletter

Vejleder for bachelorstuderende

Samarbejder med Via Sundhed omkring implementering af velfærdsteknologi på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Tovholder for Team Træning og Rehabilitering

 

Uddannelse

Fysioterapeut

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Klinisk Underviser i Fysioterapi

 

Arbejdssted

Grøndalsvej 2, 8260 Viby J