ARBEJDSOPGAVER

-Projektleder på projekt Rehab-Lab. Et tilbud om rådgivning og vejledning i 3D print af småhjælpemidler til borgere med fysiske funktionsnedsættelser. Idégenerering, design og konstruktion med henblik på at øge selvhjulpenhed, frihed og livskvalitet i hverdagen.

-Behovsafdækning for afprøvning af nye teknologier.   

-Formidling og undervisning om velfærdsteknologi ved DokkX.

 

UDDANNELSE

Professionsbachelor i ergoterapi, Via University College, Aarhus 2010
Professionsbachelor i maskinteknik, Aarhus Universitet 2019

 

ARBEJDSSTED

DokkX, DOKK1, niveau 2.2, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

DokkX (aarhus.dk)