Arbejdsopgaver

Projektleder på CareWare Nordic

CareWare Nordic er et treårigt projekt under EU-programmet Interreg ÖKS med fokus på OPI samarbejde samt videndeling og erfaringsudveksling indenfor velfærdsteknologi i Norden.

Projektleder på EU-SHAFE EU_SHAFE, Smart Healthy Age-Friendly Environments (aarhus.dk)

Projektet er et samarbejde mellem syv europæiske regioner, der har til formål at udvikle en omfattende tilgang til smarte, sunde, aldersvenlige miljøer (SHAFE).

 

Tovholder EU-team.

 

Uddannelse

Cand. Mag. i Latinamerikastudier

Prince2 Foundation 

 

Arbejdssted

Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.