Har din virksomhed et velfærdsteknologisk produkt, I gerne vil præsentere for Aarhus Kommune, er der mulighed for at gøre dette via forskellige kanaler.

Proceduren

Proceduren for henvendelser tilstræber at optimere samarbejdet mellem Aarhus Kommune og leverandør.

Proceduren sikrer, at leverandøren registreres, henvendelsen behandles, mulighederne i AAK synliggøres, og handlinger iværksættes. Herigennem sikres en lige og fair behandling af leverandørerne via én indgang. Den ensartede proces skaber effektivisering og optimering af ressourcer og tydeligt overblik.

grafik leverandørhenvendelser

 

Det er op til Aarhus kommune at vurdere, om der er potentiale for samarbejde, og hvilke muligheder kommunen i så fald kan tilbyde din virksomhed.

  • Tilbydes din virksomhed et samarbejde i form af f.eks. en brugertest, afsluttes samarbejdet som udgangspunkt efter endt test, og I har derfor ikke krav på videre behandling eller samarbejde.
  • Tilbydes din virksomhed ikke et samarbejde, vil I modtage et svar med begrundelse herfor.

Samarbejdsmuligheder

1.Teste produktet i samarbejde med Aarhus Kommune
Virksomheden har mulighed for at teste deres produkt i samarbejde med Aarhus Kommune. Det er alene Aarhus Kommune, der vurderer, om der potentielt kunne være mulighed for at opstarte en test af produktet. En test kan variere meget i omfang. Det kunne f.eks. Være en funktions- eller brugertest. Virksomheden kan selv skulle stå for at afholde udgifter til at frikøbe Aarhus Kommunes medarbejdere til opgaven. Aarhus Kommune styrer rammerne og omfanget og kan til enhver tid sige sig fri fra at afvikle testen.

2.I dialog med Hjælpemiddelcentret
Hjælpemiddelcentret i Aarhus Kommune servicerer borgerne med alt fra kørestole og rollatorer til gulvlifte og intelligente senge. Henvendelse skal ske her, hvis dit produktet allerede er kendt på Hjælpemiddelcentret, og der er sket ændringer eller tilpasninger.

3.Udstilling af velfærdsteknologisk løsning på DokkX
DokkX er Aarhus Kommunes udstilling af velfærdsteknologi, med skiftende temaer (3-4 måneder ad gangen). Da DokkX-udstillingen er tematiseret, skal produktet passe ind i temaet. Det er DokkX, som udvælger de produkter, som udstilles. Læs mere om DokkX (Nyt vindue) DokkX (aarhus.dk)

4.Udstille produktet på en CareWare udstilling (i 2021 på Rehabilitation International World Congress 2021).

5.Præsentation af velfærdsteknologisk løsning på en CareWare Præsentationsdag
Da Præsentationsdagene er tematiserede, skal produktet passe ind i temaet. Det er CareWare, som udvælger de produkter, som præsenteres. Læs mere om Præsentationsdage (careware.dk) (Nyt vindue)

Formular (Nyt vindue) Formular til beskrivelse af velfærdsteknologisk produkt (careware.dk)

Har du ændringer/opdateringer til et produkt, som du leverer til Aarhus Kommune, indenfor kategorien hjælpemidler, kontakt Birthe Lind Jacobsen, M: 5157 5944, bij@aarhus.dk Hjælpemiddelcentret

 

 

Vil du gerne udstille eller præsentere dit produkt på DokkX eller til CareWare Præsentationsdag, kontakt: Kirsten Rud Bentholm, M: 5124 2581, kirub@aarhus.dk

 

  • Praktik ved Velfærdsteknologi & Hjælpemidler, kontakt Susanne Riiser, suri@aarhus.dk, M: 4185 4434
  • Studiebesøg på DokkX, kontakt Kirsten Rud Bentholm, kirub@aarhus.dk, M: 5124 2581

 

  • Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef, M: 51 57 60 79, ijk@aarhus.dk 
  • Inger Kirk Jordansen, vicekontorchef, M: 41 85 43 73, ikj@aarhus.dk 
  • Ane Locht, kommunikationsansvarlig/journalist (DJ) M: 41 87 35 60 / 23 25 60 83, aneloc@aarhus.dk