Arbejdsopgaver

Vejlede og gøre kolleger i MSO opmærksomme på projekt- og støttemuligheder

Bindeled til EU-projektpartnere

Finde de rette samarbejdspartnere både nationalt og internationalt

Kontaktperson til EU-kontoret, CDEO, i Bruxelles

Nationale og internationale netværk

Lobbyarbejde

Tovholder Team Internationalt samarbejde

 

Uddannelse

Korrespondent i tysk, spansk og engelsk

Diplom i Offentlig Forvaltning

 

Arbejdssted

Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. og EU