Arbejdsopgaver

Projektleder for nordisk projekt om søvnmonitorering i forbindelse med Nordic Healthy Cities og velfærdsteknologisk OPI-pulje

Delt projektledelse i projekt om intelligente bleer

Konsulent i projekt ”LIVSTEGN, overvågningsteknologier for et trygt og værdigt liv med demens” (i samarbejde med Aarhus Universitet, Erhvervsakademi Aarhus og VIVE)

Tovholder for digitalt tilsyn på plejehjem i regi af frikommuneforsøg

Kontakt til Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

 

Uddannelse

Ergoterapeut

Kandidat i Klinisk videnskab og Teknologi

 

Arbejdssted

Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.