Team 1. Træning og Rehabilitering, Pernille Christensen

Team 2. Selvhjulpenhed, Susanne Riiser

Team 3. Sikkerhed og Tryghed, Søren Holm Pallesen

Team 4. Arbejdsmiljø og Arbejdsgange, Lotte Bagge

Team 5. Udstillinger, Konferencer, Kommunikation, Ane Locht

Team 6. EU-projekter og Internationale forhold, Sonja Hansen