Navn på team og tilknyttet tovholder

 

Træning og Rehabilitering, Pernille Christensen

Selvhjulpenhed, Susanne Riiser

Sikkerhed og Tryghed, Søren Holm Pallesen

Arbejdsmiljø og Arbejdsgange, Cecilie Høegh Langvad

VT-formidling, Ane Locht

EU-team, Anna-Karin Holst Johannsen

Tværgående opgaver, Rasmus Møller-Levy

 

Kontaktinfo på de enkelte medarbejdere i Center for Frihedsteknologi