Aarhus Kommunes Hjælpemiddelcenter har flere tusinde varernumre på hylderne. Her bestiller terapeuter og borgerkonsulenter de hjælpemidler og velfærdsteknologier, som borgerne er visiterede til. Hjælpemiddelcentret leverer fra dag til dag.

Center for Frihedsteknologi står bag hjemmesiden VITO.nu. Her kan man som borger gå ind og se, hvilke hjælpemidler og teknologier, der kan være relevante for en selv. På sigt håber vi, at kunne foretage online-visitationer på hjemmesiden, så visitationsprocessen afkortes. Det er en service, vi også vil tilbyde landets øvrige kommuner.

Læs mere under menupunktet Drift.