Aarhus Kommune vil:

  • skabe et globalt førende udviklings- og erhvervsklima indenfor velfærdsteknologi
  • øge antallet af arbejdspladser i velfærdsteknologiske virksomheder i Aarhus
  • være pioner indenfor brug af velfærdsteknologi på alle kommunens serviceområder
  • give borgerne ansvar og kompetence til at bruge teknologi i hverdagen 

Borgerne er i centrum

Velfærdsteknologi øger:

  • borgernes tryghed og sikkerhed
  • borgernes mobilitet og mulighed for at klare daglige gøremål uden for boligen
  • selvhjulpenhed og bedre livskvalitet for de primære målgrupper: ældre, kronikere og borgere med handicap

Ovenstående er uddrag af Den Velfærdsteknologiske Programerklæring, der blev vedtaget af partierne bag Aarhus Kommunes budgetforlig for 2013 – 2016. Teksten fremgår af ”Forlig om budgettet for 2013 – 2016 – Fornyet og styrket ud af krisen”, 21. september 2012.