Uddannelsesbaggrund

Diplom i Offentlig Forvaltning

Korrespondent i tysk, spansk og engelsk

 

Arbejdsopgaver

Vejlede og gøre kolleger i MSO opmærksomme på projekt- og støttemuligheder

Bindeled til EU-projektpartnere

Finde de rette samarbejdspartnere både nationalt og internationalt

Kontaktperson til EU-kontoret, CDEO, i Bruxelles

Nationale og internationale netværk

Lobbyarbejde