Uddannelsesbaggrund

Ergoterapeut

 

Arbejdsopgaver

Implementering af velfærdsteknologi på plejehjem i Aarhus Kommune

Implementering af Carendo-stolen