Uddannelsesbaggrund

Fysioterapeut

 

Arbejdsopgaver

Tovholder for velfærdsteknologiske løsning i forbindelse med ombygning

Implementering af velfærdsteknologi

Afprøvning af nye velfærdsteknologiske løsninger

Planlægning og gennemførelse af undervisning i relation til velfærdsteknologi