Uddannelsesbaggrund

Ergoterapeut

Master i Social Integration

 

Arbejdsopgaver

Ansvarlig for implementering af velfærdsteknologi i hjemmeplejen og plejeboliger

Projektleder for CareWare

Ansvarlig for Center for Test og Evaluering af Velfærdsteknologi på Vikærgården