Uddannelsesbaggrund

Ergoterapeut

Kandidat i Klinisk videnskab og Teknologi

 

Arbejdsopgaver

Projektleder for Robotrainer

Projektleder for DigiRehab

Tovholder for Frikommuneforsøg

Tovholder for demenssikring