Uddannelsesbaggrund

Ergoterapeut

 

Arbejdsopgaver

Koordinator i afdelingen

MSO-repræsentant i Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat (VTU)

Superviser:

  • ved ansøgninger til VTU
  • ved andre projekter i forhold til metode og synliggørelse af effekter

Koordinator af konferencen AAL Forum 2019 i Aarhus