Bianca Janina Preil

Uddannelsesbaggrund

Diplomingeniører i Sundhedsteknologi

 

Arbejdsopgaver

Implementering og evaluering af velfærdsteknologi i plejeboliger