Vi udbreder velfærdsteknologi til gavn for:

  • borgerne - alle skal have mulighed for at leve et trygt og meningsfuldt liv
  • medarbejderne - et godt arbejdsmiljø giver sunde og tilfredse medarbejdere
  • kommunens økonomi - med velfærdsteknologi øges borgernes selvhjulpenhed og medarbejdernes sundhed

Sådan gør vi:

  • Vi tester og evaluerer nye produkter
  • Vi implementerer nye velfærdsteknologier på plejehjem, i hjemmeplejen, i sundhedsenhederne og i andre enheder
  • Vi deler ud af vores viden til både borgerne og kollegerne
  • Vi samarbejder nationalt og internationalt