VT-pionerer klædes på med kurser

De første pionerer har været på et intensivt 3-dages AMU-kursus udviklet i samarbejdet med EU-projektet CareWare Nordic. Kurset blev afholdt i samarbejde med SOSU-Østjylland. Kurset ruster VT-pionererne endnu bedre til opgaven med at udbrede velfærdsteknologi.

kursus, total, ved seng

Deltagerne på kurset har fået redskaber til at arbejde selvstændigt med velfærdsteknologi. De skal fremover kunne udvælge konkrete teknologier, sætte dem i brug hos borgerne og reflektere over de etiske og holdningsmæssige aspekter i forbindelse med anvendelsen af velfærdsteknologi.

kursus pause

Kurserne er en del af Sundhed og Omsorgs strategiske satsning på velfærdsteknologi og skal give deltagerne kompetencer til at arbejde med implementering ud fra den implementerings model, der anvendes af Center for Frihedsteknologi, fortæller Susanne Riiser, implementeringskonsulent i Center for Frihedsteknologi.

 

VT-pionererne får nogle redskaber til kommunikation, så de lærer, hvordan de bliver forandringsskabere i deres team.

Susanne Riiser, implementeringskonsulent, Center for Frihedsteknologi

 

Hvad er en VT-pionér?

Funktionen som VT-pionér er ny og kører som forsøg over to år. Tidligere har arbejdet med hjælpemidler og velfærdsteknologi mest ligget hos terapeuterne; med funktionen som VT-pionér er det ændret. Nu kan sosu-assistenter og -hjælpere også gå forrest i arbejdet med at udbrede velfærdsteknologi.

 

Det har været godt med nogle konkrete modeller, som man kan anvende i praksis.

Kursusdeltager

Godt at høre andres erfaringer med implementering af diverse hjælpemidler, på godt og ondt.

Kursusdeltager

 

Fakta:

AMU-kurserne gennemføres i samarbejde med CareWare Nordic, et EU-projekt, som Aarhus Kommune deltager i, der bl.a. har til formål at udvikle nye undervisningsformer i velfærdsteknologi for medarbejdere indenfor sundhedsområdet.

Læs mere om CareWare Nordic www.carewarenordic.org

Kurserne afvikles på SOSU-skolen i Aarhus. Underviserne er medarbejdere ved Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

Kurserne var 2 + 1 dag. De første to dage er sammenhængende. Den sidste dag finder sted en månedstid senere. I den mellemliggende tid får kursisterne en reflektionsopgave, som de skal udføre.

VT-pionererne er ansat til opgaven efter en ansættelsesrunde, og funktionen er lønnet.

SOSU Østjylland har lavet en video fra en kursusdag. Varighed 3.06. Den finder du her https://youtu.be/n8qH6KJ_RKg