Gå til hovedindhold

Virtuel holdtræning motiverer borgerne

- Altså, jeg ville jo ikke selv stå og træne i en halv time. Det kommer jeg ikke til.

 • Læs op

Indhold

  Evaluering af Virtuel Holdtræning hos Folkesundhed Aarhus MarselisborgCentret viser stor tilfredshed blandt deltagerne. De oplever, at de bliver set og rettet på, og at kvaliteten og intensiteten af træningen er sammenlignelig med fysisk-fremmødetræning på Folkesundhed.

  Deltagelse som ved fysisk fremmøde

  Formålet med virtuel holdtrænings projektet var at finde ud af, om Folkesundhed kunne fange nogle af de borgere, som havde svært ved at møde op eller ikke havde lyst til at møde op til træning. Projektet undersøgte, om den virtuelle træning gjorde, at borgerne oftere deltog i træningen. Projektet undersøgte også, hvordan borgerne oplevede kvaliteten og intensiteten af træningen.

  I projektet lykkedes vi med at have mindst 11 borgere på ad gangen, uden at det gik ud over kvaliteten af træningen og overblikket hos fysioterapeuten. Det lykkedes ikke at øge fremmødet til den virtuelle holdtræning på trods af at borgerne oplevede, at det var nemmere for dem at deltage i den virtuelle holdtræning sammenlignet med fysisk fremmøde, og at de satte pris på at kunne træne hjemmefra.

   

  Tryghed i træningen

  Borgerne oplevede at blive set på samme måde som ved fysisk fremmøde, og at det gav tryghed under træningen. Det kom til udtryk ved, at borgerne oplevede at blive korrigeret, hvis de lavede fejl, og at terapeuterne generelt var gode til at være opmærksomme på alle, der deltog i holdtræningen.

  Borgerne oplevede at virtuel holdtræning var motiverende, fordi træning lå på faste tidspunkter, hvor man ”møder op”, og hvor nogen venter på en. De var samtidig glade for, at der var en terapeut, som fortalte, hvad de skulle gøre.

  Hvis jeg ikke var kommet med i forløbet her, så tror jeg ikke, at jeg havde fået trænet mere end højest 3-4 gange. Så var det nok løbet ud i sandet, fortæller Ole, deltager i Virtuel Holdtræning.

  Ole Andersen fik en bypassoperation i december 2022. Han forestillede sig i første omgang at komme i gang igen med yoga og gåture, men ganske kort tid efter operationen fik han tilbudt virtuel holdtræning. Det blev han ret hurtigt glad for.

  Mød Ole i et videoklip herunder (0:49).

  En del af borgerne oplevede, at de savnede den sociale del af at træne fysisk sammen på hold med andre ligesindede. Det synes dog, at det virtuelle er en okay erstatning eller et supplement til de andre ting, som de går til.

  Jeg havde ikke regnet med at blive så forpustet, som jeg egentlig gjorde, fortæller deltager i virtuel holdtræning.

  Data

  Pulsdata på fem målte borgere viste, at deltagerne gennemsnitligt opnåede samme grad af træningsintensitet ved fremmødetræning sammenlignet med virtuel holdtræning. Dog er validiteten af pulsdata lav pga. få målte borgere og forskel i længde på træningssessionerne. Omvendt så styrkes validiteten af pulsdata, da borgerne oplevede, at træningsintensiteten af den virtuelle holdtræning var sammenlignelig med fysisk fremmødetræning, idet de fik pulsen op og blev forpustede undervejs i den virtuelle holdtræning.

  De inkluderede borgere i projektet, der modtog den virtuelle holdtræning, afveg fra den typiske borger på Folkesundhed ift. køn, helbred og fritidsidræt. Der er dermed risiko for selektionsbias af målgruppen, hvilket kan have påvirket resultaterne af projektet i en mere positiv retning.

   

  Perspektivering

  Virtuel Holdtræning vurderes at kunne give værdi andre steder i Aarhus Kommune f.eks. til virtuel holdtræning til genoptræning af knæ/hofte i Sundhedsenhederne, samt til den vedligeholdende træning i Pleje & Rehabilitering.

  Folkesundhed Aarhus er i gang med en proces for at klarlægge, hvordan den virtuelle holdtræning fremover kan organiseres hos Folkesundhed på baggrund af erfaringerne fra projektet.

   

  Sidst opdateret: 28. maj 2024