Vinderne kåret i CareWare-Next 2018

Vindere og dommere i konkurrencen CareWare-Next. Forrest fra venstre mod højre: The Stitcher, TubusOne og RUN.

 

  • CareWare Iværksætterprisen går til TubusOne, som er et hjælpemiddel til mennesker med nedsat eller ingen bevægelsesfunktion i arme og hænder. TubusOne gør borgerne i stand til selv at betjene smartphones og tablets. Løsningen er et avanceret pusterør med touch-funktion. TubusOne er udviklet i forbindelse med studier på Aalborg Universitet, og en tidligere studerende har stiftet virksomheden, som har firmaadresse i København Ø.
  • CareWare Idéprisen går til The Stitcher, som er en håndholdt og mekanisk symaskine, der kan effektivisere den nuværende måde at lukke sår på. The Stitcher er til brug for sundhedspersonale og på det veterinære område og gør det muligt at sy de fleste sår sammen 10 gange hurtigere end med den metode, der i dag bruges på sygehuse og dyreklinikker. Desuden kan sundhedspersonale sy sår, selv om der ikke er en læge til stede. The Stitcher er udviklet af to medicinstuderende fra Aarhus Universitet i samspil med ingeniørstuderende fra Aarhus Universitet.
  • Dommerne uddelte også en CareWare Særpris; den går til RUN, et socialpædagogisk værktøj, der kan bane vej for bedre trivsel og udvikling hos anbragte børn og unge. Løsningen er til brug for barnet/den unge selv og til sagsbehandlere og pædagoger omkring det anbragte barn. RUN er udviklet i et samarbejde mellem et konsulentteam indenfor socialpædagogik, et opholdssted og et softwarefirma. RUN kommer fra Dronninglund.
Løsningen effektiviserer opgaveområdet dramatisk

Opfylder stort behov i kommunerne

Der er generel enighed i dommerpanelet om, at niveauet har taget et hop opad i år, og variationen i velfærdsteknologier var desuden stor. Det er bydende nødvendigt med nye løsninger, så kommunerne og regionerne kan leve op til de forpligtelser, de har overfor borgerne, mener Ivan Kjær Lauridsen, chef for velfærdsteknologi i Aarhus Kommune.

  • The Stitcher er en løsning, der gør noget, vi kender i forvejen, men bare automatisk. Løsningen effektiviserer opgaveområdet dramatisk og mindsker risikoen for stikskader for de sundhedsfaglige medarbejdere, der forestår sårlukning. Samtidig reducerer produktet risikoen for bakterier. Dommerpanelet spår, at The Stitcher kan revolutionere sundhedsområdet indenfor sit felt. TubusOne er designmæssigt utrolig flot og velfungerende. Den vil gøre en stor forskel og levere øget livskvalitet og selvhjulpenhed for sin målgruppe, siger Ivan Kjær Lauridsen.
RUN gør det muligt hele tiden at følge et anbringelsesforløb og i sidste ende måske korte anbringelsesforløbet ned i tid

Dommerpanelet, som bl.a. består af garvede iværksættere og erhvervsfolk, valgte at præmiere RUN, som mange af landets kommuner kan få gavn af, vurderer Anders Lyck Fogh-Schultz, netværksleder i CareNet (Nationalt netværk for velfærdsteknologi) og seniorkonsulent i Danish.Care (Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi).

  • RUN kan give anbragte børn en bedre hverdag, fordi erfaringer kan deles med pædagoger og sagsbehandlere i barnets og den unges nære omgivelser. RUN gør det muligt hele tiden at følge et anbringelsesforløb, hurtigt sætte ind med justeringer, hvis der er behov for det, og i sidste ende måske korte anbringelsesforløbet ned i tid. Det bliver spændende at følge virksomheden, siger Anders Lyck Fogh-Schultz.

 

Præmier

Et års mentorforløb med to af konkurrencens dommere. Dommerpanelet rummer en pallette af kompetencer; her er erhvervsfolk, folk fra den offentlige sundhedssektor og folk for ventureverdenen. Alle har indgående kendskab til sundheds- og velfærdssektoren.

Kontorpladser i INCUBA StartupLab i tre måneder. Der bor knap 200 virksomheder i INCUBA’s tre huse i Aarhus på hhv. Navitas, Katrinebjerg og i Skejby. De tre locations fungerer i tæt netværk med hinanden, Aarhus Universitet og en bred vifte af netværks-, kapital- og rådgivningsaktører.

Aarhus Kommune håber på sigt at kunne indgå i udviklings- og testsamarbejde med vinderne.