Udvikling af lys til plejehjem i fuld gang

Konsortium Belid Lighting & Lyhne Design løb med sejren, da København og Aarhus Kommune afholdt et såkaldt innovationspartnerskabsudbud for at finde nye løsninger til lys.

De to virksomheder mødtes derfor for nylig med medarbejdere fra driften fra Aarhus og København til et såkaldt designsprint. Formålet var at afdække nogle af de behov, der kan være for lys til en alders- og sygdomsvækket målgruppe.

 

alderssimuleringsdragt

 

Alderssimuleringsdragt

Belid Lighting & Lyhne Design, iklædt alderssimuleringsdragt, fik mulighed for at sætte sig i borgerens sted og opleve, hvordan alderen påvirker os, når vi interagerer med knapper og kontakter, og hvor svært det kan være at bare at skænke en kop kaffe med nedsat syn og krumme fingre.

Designsprintet markerer begyndelsen på udvikling af en lysløsning som imødekommer brugernes behov. Det nære samarbejde har allerede afdækket mulige innovationsområder, som skal testes i praksis, når der udføres pilottest på plejehjem i den kommende tid.

Stort erhvervsperspektiv

To plejehjem i København og Aarhus er med til at teste løsningerne undervejs. I slutningen af 2022 har de to kommuner option på at indkøbe de færdige produkter, hvis de lever op til de krav og ønsker, som er stillet i udbuddet. Yderligere otte kommuner er med i en indkøbsoption, som samlet kan nå op på 160 millioner kroner.

Læs om baggrund for projektet Biologisk lys (aarhus.dk)