Udbud biologisk lys på plejehjem

Udbuddet omhandler en aftale om innovationspartnerskab om udvikling, afprøvning og implementering af biologisk lys på plejehjem. Læs om vinderne i vedhæftede pressemeddelelse til download.

Aarhus Kommune og Københavns Kommune ønsker at igangsætte et til to innovationspartnerskaber med indkøbsoption med leverandører om udvikling, afprøvning og implementering af biologisk lys på plejehjem.

Vi efterspørger helhedsløsning til 10 kommuner

Der ønskes udvikling af en helhedsløsning, der kan bestå af en eller flere delløsninger, der lever op til ønsker og krav om biologisk effekt, brugervenligt design, implementerbarhed, robusthed samt pris, som Ordregiver efterfølgende har mulighed for at indkøbe. Indkøbsoptionen gælder for alle 10 kommuner.

Hvis opgaven har jeres interesse, kan materialet findes på Ethics (nyt vindue)  Udbudsmateriale biologisk lys 

 

Frister

Frist for indgivelse af materiale til prækvalifikation er 29.06.2021 kl. 10.00.

Al kommunikation omkring udbuddet skal ske via Ethics. Spørgefrist vedrørende prækvalifikationen er d. 15.06.21.

Baggrund

Aarhus Kommune og Københavns Kommune er gået sammen om at efterspørge nye innovative løsninger til biologisk lys på plejehjem. Aarhus Kommune og Københavns Kommune har i en årrække arbejdet med biologisk lys som værktøj til at støtte ældre og fremme livskvalitet og trivsel på kommunale plejehjem. Eksisterende løsninger har primært været nagelfaste installationer bygget ind i eksisterende eller nybyggede plejehjem. Derudover har de to kommuner testet 17 flytbare løsninger. Disse løsninger lever ikke i tilstrækkelig grad op til de særlige behov i fremtidens plejehjem.

 

Aarhus Kommune og Københavns Kommune håber meget på, at potentielle leverandører ønsker at benytte sig af denne mulighed for at skabe en balance mellem det behov kommunerne har til biologisk lys, og det som leverandørerne kan levere indenfor rammerne af innovationspartnerskabet.

 

På vegne af Aarhus Kommune og Københavns Kommune

Søren Pallesen og Lene Vad Jensen

Mere om biologisk lys og dokumenter til download Biologisk lys (aarhus.dk)