Træning med computerspil

Armeo Senso er afprøvet igennem 2 1/2 måned sammen med Neurocentret. Terapeuterne estimerer, at ca. 37% af deres borgere vil kunne anvende Armeo Senso i genoptræningen.

 

mand og spil

Mere og bedre træning

Der er flere fordele ved at træne med et værktøj som Armeo Senso til patienter med neurologiske funktionsnedsættelser i overekstremiteterne:

  • Når over en tredjedel af borgerne ser ud til at have glæde af Armeo Senso til f.eks holdtræning, kan terapeuterne bruge tid på de borgere, der har behov for mere støtte. 
  • Terapeuterne oplever en øget motivation for træning, og derfor har systemet et potentiale til større effekt af træningen.

Forskning viser desuden, at interaktiv spiltræning sammen med konventionel træning har en større effekt på genvinding af funktionsniveau, sammenlignet med konventionel genoptræning alene. 

Efter en træning kan man sætte borgerne i gang med Armeo Senso, og så kan de lave yderligere gentagelser.

Terapeut Neurocentret

 

Det har været vanskeligt at teste Armeo Senso's fulde potentiale p.g.a. diverse coronarestriktioner. 

Du finder evalueringsrapporten på projektet ved at følge linket. 

Armeo Senso på Neurocentret (aarhus.dk)