Teknologi til træning i det fri

Mange har gode erfaringer med at inddrage naturen i rehabiliteringsprocessen. Forskning og praksiserfaringer bekræfter, at naturoplevelser og udeliv kan spille en vigtig rolle, når mennesker skal gennemgå både fysisk, kognitiv og psykisk rehabilitering.

På CareWare P-dagen kan du se både digital og analog teknologi, der kan være med til at øge motivation, tilgængelighed og træningsmuligheder i uderummet. Kom og vær med til den sidste P-dag før sommerferien. Den foregår som altid på Teams og kræver tilmelding.

Præsentationsdag - Teknologi til træning i det fri (careware.dk)