Gå til hovedindhold

Stort antal borgere fik træning med Exorlive

Rapport dokumenterer en meget positiv udvikling i brugen af platformen Exorlive i perioden 2020 til 2023. Udviklingen forventes af fortsætte, når Exorlive integreres med Cura.

 • Læs op

Indhold

  Siden 2020 har Aarhus Kommune haft øget fokus på digitale træningsmuligheder, med brug af platformen Exorlive. Der er nu udarbejdet en rapport der viser udviklingen i forbruget af Exorlive fra 2020 til 2023. Rapporten viser, at der har været en positiv udvikling i anvendelse af platformen ift. antal udarbejdede træningsprogrammer, antal terapeut-login samt antallet af borgere, der har gennemført træningsaktiviteter alene via Exorlive Go eller med støtte fra sosu-medarbejdere via Exorlive Assistant.

   

  Over 100 procent flere træningsprogrammer

  Gennem de sidste 4 år er der sket en markant stigning i antallet af træningsprogrammer, som Aarhus Kommunes ergo- og fysioterapeuter har udarbejdet i Exorlive til borgere i forbindelse med visiterede træningsforløb. Det er en meget positiv udvikling.

  I 2020 blev der i alt udarbejdet 832 individuelle træningsprogrammer på platformen. Til sammenligning blev der i 2023 udarbejdet 1813. Dette er mere end en fordobling og svarer til en procentvis stigning på ca. 120.

   

  Over 200 procent flere terapeut-login

  Fra 2021 til 2023 ses en stor stigning i antallet af terapeuter, der har været logget ind i Exorlive. Der er tale om en stigning på hele 200 procent

  Årsagen til den øgede aktivitet blandt terapeuter skyldes formentlig det generelle fokus på digitale træningsmuligheder samt implementeringen af Exorlive Assistant, hvor samtlige ergo- og fysioterapeuter i de 38 hjemmeplejeteams i Pleje og Rehabilitering modtog undervisning i anvendelse af Exorlive.

   

  Som en af de første kommuner i landet har Aarhus Kommune i samarbejde med Exorlive og Systematic udviklet en integrationsløsning mellem Cura og Exorlive, som forventes at gå i drift i løbet af første kvartal 2024. Med implementering af ny dokumentationspraksis i 2024, der bl.a. har sit afsæt i integrationen mellem Cura og Exorlive, forventes det, at terapeuternes øgede aktivitet i Exorlive vil fortsætte i de kommende år.

   

  Sidst opdateret: 20. marts 2024