Skuldertræning med robot har succes

 

Jeg vil klart anbefale andre at træne med Robofit, især i starten. (Karen, 49 år, har trænet med Robofit i fire måneder)

Robotten opsamler data

Robofit består af vægmonteret motor, en snor med håndtag og en iPad med applikationen Robofit. Fysioterapeuten og borgeren laver i fællesskab et træningsforløb i app’en, der tilgodeser borgerens behov og niveau. App’en holder styr på den objektive fremgang i træningen, og den har også en funktion, der kan opsamle borgerens subjektive oplevelse af træningen.

I begyndelsen var jeg lidt bange for at løfte armen. Og jeg havde svært ved det. Armen var tung, og jeg havde ondt, men det føltes enormt rart, når Robofit løftede min arm. Så kunne jeg faktisk slappe af i træningen. (Karen, 49 år)

Hurtigere tilbage på job

Robofit er designet til at motivere både borgere og fysioterapeuter. Fysioterapeuten får indsigt i borgerens træning via objektive data og får hænderne fri til andre opgaver. Borgeren får feedback på øvelserne, og det viser sig at være meget motiverende for den enkelte. Nøjagtig som mange kender det fra teknologier til selvmonitorering ved gang, løb, svømning osv.

Jeg kunne jo godt mærke, at jeg fik det bedre undervejs. Alligevel var det rart at se det sort på hvidt. Jeg fik fx at vide, at nu kunne jeg løfte armen 20 cm mere, end jeg kunne i begyndelsen. Det var ret motiverende. (Karen, 49 år)

 

To forsøgsprojekter med Robotfit og Robofit Light har tidligere dokumenteret, at borgernes compliance øges ved træning med Robotfit. Her nævner de fleste den direkte feedback som årsag. Desuden viste projekterne en tendens til, at træning med Robofit kan afkorte en sygemelding, og at folk kommer hurtigere tilbage på jobbet.

Robofit begyndte som et projekt under Aarhus Kommunes Velfærdsteknologiske Udviklingspulje (VTU) og er nu overgået til drift. Læs mere om projektet VTU Robofit, beskrivelse af projektet