Pris til kognitiv træning mod demens

De nominerede til CareWare Borgerprisen var velfærdsteknologierne: Flink, Light Care, Sarita og Omi-Vista Mobii.

For at vinde prisen skal en teknologi give svar på følgende spørgsmål:

  1. I hvilken udstrækning bidrager produktet til et uafhængigt og meningsfuldt liv for den enkelte borger?
  2. I hvilken udstrækning bidrager produktet til at øge mulighederne for deltagelse i et socialt liv?
  3. Hvor nemt er produktet at anvende?
  4. I hvilken udstrækning understøtter produktet værdighed for brugeren gennem æstetik og design?

på

Antoniett Vebel Pharao holdt tale for et internationalt publikum og var på scenen sammen med Carl Aksel Kragh Sørensen. De er begge fra Borgerpanelet. Overrækkelse af CareWare Borgerprisen fandt sted til det afsluttende aftenarrangement på AAL Forum 2019.

Borgerpanelet, der består af mennesker, der har erfaring med og viden om funktionsnedsættelser og aldring, kårede Omi-Vista Mobii som det produkt, der bedst levede op til kravene. 

Produktet bringer mennesker sammen i leg på tværs af generationer. Det kan bruges uanset fysisk form og træner både krop og hjerne. Det stimulerer sanserne og kan hjælpe mennesker med demens til at huske og samtidig have det sjovt sammen med personale, venner og familie. Antoniett Vebel Pharao

Søren Ibsen fra firmaet Aktiv Interaktiv modtager Borgerprisen, som består af et diplom, en gigantisk buket blomster i CareWare-farverne grøn og orange og en hjerte-skultur i bronze.

CareWare Borgerprisen har gennem flere år været en tradition på den årlige CareWare konferencen. Borgerprisen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, fremfor en teknologifascination.

Man kan udvikle avanceret og mind-blowing teknologi, men hvis borgeren som slutbruger ikke ved, hvordan han/hun skal bruge den og til hvad, så taber vi alle sammen. Antoniett Vebel Pharao

 Fotos fra AAL: Per Bille. Foto Omi-Vista Mobii: Aktiv Interaktiv.