Osiris sætter fokus på innovation i erhvervslivet

Silver Economy

Osiris har fokus på Silver Economy, et begreb der dækker over produkter og services målrettet de +55 årige borgere i EU. Gruppen er stærkt voksende og har stor købekraft, alene i kraft af sin størrelse. Nogle har behov for teknologier for at bibeholde en plads på arbejdsmarkedet, andre for at få et aktivt fritidsliv. Over de kommende 25 år vil EU-landene opleve en stigning på næsten 50 procent i antallet af +80 årige, og det øger tilsvarende behovet for nye hjælpemidler og velfærdsteknologier i hele EU.

 

Afdækning af markedet

Center for Frihedsteknologi er partner i projektet og projektleder på én af seks projektpakker og deltager i flere af de øvrige. Opgaven er i første omgang at lave markedsanalyser, der afdækker, hvilke virksomheder der opererer indenfor området, hvilke barrierer for vækst de oplever, og hvordan de videndeler. En del af opgaverne løses sammen med VIA University College. Øvrige projektpakker arbejder med udviklingen af økosystemet, finansiering og policy-anbefalinger. Osiris løber til og med juni 2021, hvor den planlagte platform skal være online.

 

Deltagere i projektet

Der er 13 partnere i projektet, og de repræsenterer erhvervslivet, det offentlige og uddannelsesinstitutioner. Projektet er koncentreret om det baltiske område, og partnerne kommer fra Estland, Letland, Litauen, Finland, Rusland og Danmark.

Osiris hører under EU-programmet Interreg Baltic Sea. (Projektet har endnu ingen hjemmeside).

Det officielle navn på projektet er: Open innovation tools for increasing innovation capacity to apply smart specialization approach in silver economy sector of Baltic Region.