Nordisk samarbejde om velfærdsteknologi fortsætter

CareWare Nordic har indtil nu bl.a. arbejdet med at styrke virksomheders position på det nordiske marked via Springboards og Præsentationsdage. Der er desuden etableret et samarbejde med SOSU-Østjylland om at uddanne elever og pionerer i velfærdsteknologi, lige som der er opgjort værdifulde erfaringer med online-arbejde. Det arbejde kan nu fortsættes og udvikles.

 

  • Springboard: En arbejdsmetode, hvor virksomheder under supervision bliver skarpere på deres produkters potentiale i forhold til brugbarhed i det offentlige med henblik på samarbejde og salg.

 

  • CareWare Præsentationsdag: En halv dags online-præsentation, hvor leverandører gennemgår velfærdsteknologier. Oplæggene efterfølges af debat, og målgruppen er slutbrugere, dvs offentligt ansatte.

 

logoer alle nordic

Brugerdrevet innovation og uddannelse

Et fokus det kommende år bliver at styrke brugerdrevet innovation, hvor personale og borgere får mulighed for at italesætte behov og for at deltage i udviklingen af praksisnære løsninger.

Et andet fokus er at få velfærdsteknologi ind på grunduddannelsen af fremtidens SOSU-medarbejdere og terapeuter. Målet er, at kommunerne på sigt får sundheds- og omsorgspersonaler, der er teknologiparate, og som allerede på ansættelsestidspunktet har erfaring med implementering af velfærdsteknologi.

 

Samarbejde med virksomheder intensiveres

Det er hensigten fortsat at udbrede CareWare Nordic i Danmark og Sverige og potentielt Norge. Der vil også fremover blive afholdt en række Springboards og CareWare Præsentationsdage. De forventes at lede til flere samarbejder om test og indgåelse OPI-partnerskaber mellem virksomheder og kommuner.

 

Kort info om CareWare Nordic CareWare Nordic (aarhus.dk)

Øvrige nyheder fra CareWare Nordic (nyt vindue) CareWare Nordic nyheder

Mere info om VT-pionerer VT-pionerer klædes på med kurser (aarhus.dk)

 

Kontakt gerne projektleder Anna-Karin Holst Johannsen for mere info.