Markant nedgang i forflytninger

Ved at bruge Carendo er antallet af daglige forflytninger reduceret fra 34 til 14.

Prøv lige at forestille dig, at du er +80 og bliver forflyttet med sejl og lift 34 gange hver eneste dag. Syv dage om ugen. 365 dage om året. Træt? Ja, det tror jeg nok, du bliver! Det betyder enormt meget for livskvaliteten, at du kan undgå hele 20 forflytninger. Dagligt. 

En anden positiv effekt ved at bruge Carendo er, at borgeren har været helt fri for urinvejsinfektioner, siden stolen blev taget i brug for fire måneder siden. Det øger trygheden og livskvaliteten mærkbart, synes borgeren.

 

  • Jer er ikke glad for at blive forflyttet med liften, så det er rart at der kun er én tur frem og tilbage. Det giver mig også ro, når der kommer nye hjælpere, at de ikke skal hejse mig op og ned mange gange. Jeg har fået energi til at gøre andre ting, der også er vigtigt for mig. (Borger).

Bedre arbejdsmiljø

Carendo er implementeret på alle plejehjem i Aarhus Kommune, men det er første gang, at den tages i brug i hjemmeplejen. Det er sket på opfordring fra en lokal, kompetenceudviklende ergoterapeut. Hvis et badeværelse i et privat hjem er stort nok til at rumme stolen (og det kræver mindre plads, end man tror), og borgeren er med på forsøget, er der ingen tvivl hos medarbejderne om, at det er den rigtige løsning.

  • Stolen kan køres op, så borgeren altid placeres rigtigt på sædet. Stolens funktioner gør, at vi altid kan udføre opgaverne med gode arbejdsstillinger og i en ordentlig arbejdshøjde. Vi skal ikke flytte rundt med borgeren undervejs. Opgaverne omkring nedre hygiejne og påklædning er langt mindre belastende for personalets fysik. (Sanne Koldby Jensen, sosu)

 

 

Plejen ud af sengen

En vigtig fordel ved Carendo er, at nedre hygiejne kan flyttes ud af sengen. Nedre hygiejne foregår nu på en værdig måde på badeværelset, hvor der også er nem adgang til rindende vand. Behovet for at skulle skifte tilsmudset sengelinned er reduceret, og dermed mængden af vasketøj. En individuel faglig vurdering kan afgøre, om man også kan udføre sygeplejefaglige handlinger som f.eks. kompressionsbehandling, kateterpleje, engangs-katerisation og sårpleje.

 

  • Jeg er glad for at slippe for alle de urinvejsinfektioner. Det var opslidende og dyrt i medicin. Nu bliver jeg vasket på badeværelset, og det er ikke længere min sygdom, der er i fokus. (Borger)

 

 

Jamen, er det ikke bare et sparetiltag?

Nej, der er ikke bare tale om et sparetiltag, selv om medarbejderne sparer tid og nu kan nå opgaverne på visiteret tid. At kunne nå tingene til tiden giver større tilfredsstillelse i jobbet, reducerer stress og forbedrer det psykiske arbejdsmiljø. Men det er en positiv bivirkning.

Carendo muliggør generelt bedre arbejdsgange for medarbejderne og øget livskvalitet for borgeren. På den måde sikrer stolen mere kvalitet i plejen hele vejen rundt. Der er med andre ord overhovedet ingen modsætning mellem teknologi og varme hænder.

Center for Frihedsteknologi (CFT) hjælper med implementering af Carendo i hjemmeplejen i Aarhus Kommune og stiller øve-stol og undervisning til rådighed. Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om, hvordan vi arbejder.

 

 

Fakta Carendo

Carendo kan betjenes af en enkelt medarbejder. Stolen kan køres op og ned i højden, og ryggen lægges ned for eksempel i forbindelse med hårvask. Derudover kan sædet kippes, så bagdelen kommer fri af sædet ifm. bleskift og nedre hygiejne og påklædning. Når stolen er kørt helt op, kommer borgeren op i øjenhøjde, og man kan have en ligeværdig samtale. Det giver stor værdighed for borgeren.

Carendo forhandles af Arjo (Link åbner i nyt vindue) arjo.com/carendo/