Internationalt fokus på forflytninger

Ergonomiteamet i Aarhus Kommune er her fotograferet på Undervisningscenter for Velfærdsteknologi.

På kun tre år er det lykkedes Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune at nedbringe antallet af forflytningsulykker med hele 36 procent. Forud er gået indsatsen Projekt Sunde Forflytninger, der fandt sted i perioden 2015-18. Det er den indsats, der nu viser sig succesfuld.

Cecilie

Erfaringerne fra Sunde Forflytninger tager ergonomiansvarlig Cecilie Høegh Langvad nu med videre til det nye projekt, Safe Transfer Techniques.

Digitale redskaber til ergonomiundervisning har aldrig været mere relevante, end de er lige nu.

Samarbejdspartnere er fundet, og projektet er beskrevet og afsendt til Erasmus+, som er en videnudviklingspulje under EU. Det afgøres i august 2020, om pengene kommer, og det vigtige arbejde kan gå i gang, fortæller Cecilie Høegh Langvad.

- Digitale redskaber til ergonomiundervisning har aldrig været mere relevante, end de er lige nu. Samtidig søger vi konstant at udvikle vores undervisningsmetoder, og et samarbejde med europæiske parter fra forskellige brancher vil bidrage til dette. Aarhus har de seneste 5 år haft fokus på ergonomi og forflytninger og udviklet ”Ergonomi Konceptet”. Det gør os til en stærk partner i projektet, siger Cecilie Høegh Langvad.

 

Formål med projektet

Safe Transfer Techniques vil udvikle nye metoder og digitale redskaber (Virtual reality, e-læring og interactive handbook) til undervisning i ergonomi og forflytning. Redskaberne samles her på hjemmesiden, hvor alle kan tilgå dem på forskellige sprog. Der er fokus på uddannelse af ergo-/fysioterapeuter og plejepersonale i praksis.

Underviser ergonomi

Bredt samarbejde

Aarhus Kommune er projektleder på projektet, der består af følgende deltagere: Danmark (VIA), Sverige (Rehabiliteringsenhed), Kroatien (College/University), Spanien (College/University) og Cypern (research center for interaktive medier). Der er søgt om midler til 20 måneders projektarbejde.

Gavner både medarbejdere og borgere

De langsigtede mål for projekt Safe Transfer Technieques er:

  • at reducere nedslidning og antallet af forflytningsulykker
  • at forbedre plejepersonalets arbejdsmiljø og forflytningsdelen af ergo- og fysioterapeutuddannelserne
  • at sikre borgernes rehabilitering og sikkerhed i forflytninger
Ved at fokusere på den rehabiliterende tankegang i forflytninger samtidig med sikkerheden, får borgerne mulighed for at anvende de fysiske ressourcer, de har, uden at gå på kompromis med deres egen eller medarbejdernes sikkerhed.

 Cecilie Høegh Langvad, ergonomiansvarlig Sundhed og Omsorg

Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram. Programmet uddeler 36,3 millioner euro i 2020 til projekter mellem institutioner og organisationer i Danmark og de europæiske lande.

Læs mere her: EU-projekter hos Center for Frihedsteknologi