Færre kommer til skade på jobbet

I 2017 kom 158 medarbejdere til skade ved en ulykke i forbindelse med forflytninger og personhåndtering. Det tal er i 2019 reduceret til 101 skader, altså en reduktion på 36 procent.

Vi har samlet alle de elementer, der betyder noget for en vellykket forflytning med særligt fokus på risikovurdering og risikostyring.

Cecilie Høegh Langvad, ergonomiansvarlig, Sundhed og Omsorg

 

Det bemærkelsesværdigt gode resultat er opstået efter en indsats på flere områder. Rammen er Undervisningscenter for Velfærdsteknologi, som Sundhed og Omsorg åbnede i januar 2018. Fordelene ved at samle ergonomiundervisningen ét sted, frem for at den fandt sted lokalt, er i øjnefaldene:

  • Undervisningscentret er indrettet med up-to date teknologier og hjælpemidler, der spejler den hverdag, medarbejderne kender fra plejehjem og hjemmepleje. Det var ikke altid tilfældet, da undervisningen foregik lokalt.
  • Medarbejderne får en ensartet undervisning i høj kvalitet.
  • Der er nu en forflytningsvejleder pr. leder eller pr. team. Forflytningsvejlederne følger op på undervisningen i praksis ude hos borgerne.
  • Alle nyansatte sundhedsfaglige (SOSU’er, ergo- og fysioterapeuter og sygeplejersker) skal på obligatorisk kursus i ergonomi og forflytning, så de er klædt på til opgaverne fra dag ét. Der udbydes opfølgningskurser, som er obligatoriske mindst hvert andet år.

 

Cecilie Høegh Langvad er ergoterapeut og ansvarlig for det faglige indhold i ergonomiundervisningen. Hun er samtidig ansvarlig for kompetenceudvikling af ergonomiunderviserne i Sundhed og Omsorg. Cecilie Høegh Langvad har stået i spidsen for etableringen af Undervisningscentret og er desuden ophavskvinde til et helt nyt ergonomikoncept for Aarhus Kommune, som har medvirket til reduktionen af ulykker og langtidssygemeldinger.

Det nye ergonomikoncept består af 12 punkter, herunder det strategiske og ledelsesmæssige fokus på forflytninger og arbejdsmiljø. Borgernes rehabilitering og sikkerhed er også et indsatsområde, og vi sikrer et højt niveau i undervisningen og følger op i praksis. Vi gør alt, hvad vi kan, for at man ikke kommer ud for en ulykke på sit arbejde.

Cecilie Høegh Langvad, ergonomiansvarlig, Sundhed og Omsorg

 

Fakta

Indsatsen mod forflytningsulykker understøtter Aarhus Kommune indsats for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i ældreplejen.

Læs mere om Undervisningscenter for Velfærdsteknologi