Gå til hovedindhold

Evaluering af digitale konsultationer

Borgere og terapeuter er overordnet set positive overfor digitale konsultationer. Konsultationer kan afværge afbud og udeblivelser samt imødekomme borgeres eget valg af konsultationsform. Læs evalueringsrapport om projekt digitale konsultationer.

 • Læs op

Indhold

  Omkostningerne ved at drive de digitale konsultationer forventes at være minimale. Ved digitale konsultationer er der mulighed for at imødekomme det produktionstab, der normalt kommer ved afbud og udeblivelser. 

  Borgerne følte sig involveret i beslutningen om digital konsultation, og de oplevede de digitale konsultationer som en god mulighed for genoptræning i de tilfælde, hvor de var forhindret i at møde fysisk frem. Borgerne oplevede sig godt vejledt i konsultationerne og oplevede at teknologien var brugervenlig. 

  Det var fedt, at det ikke blev aflyst, og at jeg kunne komme i gang med min genoptræning, med så god hjælp, som man nu kan, når det er online. Det er megafedt, at det er en mulighed! Borger

  Medarbejderne oplevede, at digitale konsultationer er et godt værktøj at have i værktøjskassen til de borgere, der ønsker det, og i de tilfælde hvor borgere udebliver eller melder afbud fra konsultationen, hvormed terapeuterne undgår huller i kalenderen. Medarbejderne oplever dog også tekniske udfordringer, især fra borgernes side. 

  Det har været interessant at se, at der faktisk er nogle af de her udeblivelser eller afbud, som er blevet konverteret til video eller telefon på dagen. Det er godt for min personlige arbejdskalender. Så får jeg ikke den der flaskehals, som vi ellers kender så godt. Terapeut

  Projektbeskrivelse

  Digitale konsultationer er et projekt, hvor terapeuter via Microsoft Teams laver konsultationer og genoptræning sammen med borgerne. Det skal ses som et tilbud til de borgere, hvor det er fagligt forsvarligt at erstatte fysiske møder med digitale og hvor borgerne er interesseret i det. Digitale konsultationer er et delprojekt under Tilpasset Telerehabilitering.

   

  Formål

  Formålet med projektet er at nedsætte antallet af afbud og udeblivelser ved i stedet for den fysiske konsultation at tilbyde en digital konsultation. Gennem digitale konsultationer får borgeren yderligere mulighed for medbestemmelse gennem eget valg af konsultationsform.

    

  Metode

  Evalueringen er gennemført ved hjælp af kvantitativ dataindsamling gennemført af terapeuterne i projektet, som har indsamlet data vedrørende bl.a. konsultationsform, årsag til digital konsultation, beskæftigelse, køn, alder, mm. Derudover er gennemført seks individuelle interviews med borgere samt ét fokusgruppeinterview med projektmedarbejderne. 

  Sidst opdateret: 5. juli 2024