Europæiske partnere mødtes i Aarhus

Deltagere fra seks lande mødtes for første gang face-to-face for at udveksle erfaringer til brug for EU SHAFE = Safe, Healty, Age Friendly Enviroment. 

Mød de europæiske partnere i artiklen, hvor de fortæller om de organisatoriske og økonomiske benspænd, de arbejder med, når de tester og implementerer velfærdsteknologi i hjemlandet. Kort artikel med masser af billeder:

Partnere fra seks lande til EU SHAFE-event i Aarhus