Etisk forsvarlig overvågning

Folketinget har vedtaget, at det fra 1. januar 2020 er tilladt at foretage overvågning af mennesker med demens. Velux Fonden støtter en undersøgelse af etikken bag med næsten 5 mio. kroner. 

Projektet skal udvikle et filosofisk grundlag for at forstå de centrale etiske begreber “værdighed” og “privatliv”. (fra ansøgningen til Velux Fonden)

Det er livsfarligt at blive væk

Mennesker med demens går ofte hjemmefra (ambulerer) med risiko for ikke at kunne finde hjem igen. Mindst 29 borgere er ifølge Alzheimerforeningen omkommet de seneste tre år, fordi de er faret vild. Ambulering, det at gå hjemmefra, skaber stor utryghed hos de pårørende og de medarbejdere, der drager omsorg for demensramte borgere. Når de ældre udstyres med GPS, kan de bevæge sig mere frit, og pårørende og personale kan lokalisere dem.

Det handler om borgernes værdighed, integritet og selvbestemmelse. Overvågningsteknologierne skal anvendes, så de bidrager til borgernes frihed og omsorg. Det er en svær balance mellem sikkerhed, ret til privatliv og omsorgspligt, og den balance ser vi på i projektet. (Ida Munk Sandegaard Skyt, projektleder ved Center for Frihedsteknologi)

LIVSTEGN

LIVSTEGN er et fire-årigt forsknings- og udviklingsprojekt, der skal afklare, hvordan man etisk forsvarligt kan bruge overvågningsteknologi for at sikre tryghed og sikkerhed for borgere med demens. Resultaterne fra projektet skal danne grundlag for en national vejledning og guidebog.

Man kan blive skræmt og skeptisk, når man hører ordet ”overvågning”. Derfor er det vigtigt, at vi finder en måde at bruge teknologierne på, som er så lidt indgribende som muligt. Og det skal ske ud fra en faglig, reflekteret og individuel vurdering med borgerens behov for øje. (Ida Munk Sandegaard Skyt, projektleder ved Center for Frihedsteknologi)

Projektet skal undersøge og evaluere brugen af overvågning med f.eks. GPS og sensorteknik. Projektet inddrager borgere med demens, pårørende og plejepersonale i processen med at identificere og håndtere praktiske og etiske udfordringer, og de inddrages desuden i afprøvning og undersøgelse af overvågningsteknologier og arbejdsgange.

Om projektet:

  • Deltagere: Aarhus Universitet, VIVE, Erhvervsakademiet Aarhus og Aarhus Kommune. Fra Aarhus Kommune deltager medarbejdere fra Velfærdsteknologi & Hjælpemidler (tidl. Center for Frihedsteknologi) og Plejehjemmet Hedevej.
  • Finansiering: Velux Fonden støtter projektet med 4,9 mio. kr.
  • Livstegn har tilknyttet en P.hd.-studerende, der afrunder projektet med en afhandling.

Kontakt:

For yderligere info kontakt Ida Munk Sandegaard Skyt, projektleder ved Velfærdsteknologi & Hjælpemidler (tidl. Center for Frihedsteknologi).