Bliv klogere på tryghed

Kommunerne Aalborg, Aarhus og København er gået sammen i projekt Tryghed i eget hjem for at finde ud af, hvorfor nødkald ikke altid er den bedste løsning til at skabe tryghed. Formålet er at finde løsninger, der kan erstatte nødkald. Nødkald bliver ikke altid brugt efter hensigten, men det er den løsning, kommunerne kan tilbyde borgerne i øjeblikket. Kommunerne erfarer også, at den nuværende løsning koster mange ressourcer.

Tre tryghedsværktøjer

Innoba har sammen med Aalborg, Aarhus og Københavns kommuner stået for en kvalitative undersøgelse med sammenlagt 90 interviews af borgere, pårørende og medarbejdere. Undersøgelsen har ført til udviklingen af et tryghedsværktøj. Du kan downloade materialet i højre side af skærmen. Tryghedsværktøjet består af tre dele: 

  • Tryghedshjulet
  • Arketyper
  • Dialogkort  

 

Fire slags tryghed

Igennem undersøgelsen er der udarbejdet et Tryghedshjul der består af fire typer tryghed med i alt 10 tryghedsparametre for oplevet tryghed/utryghed for ældre med tryghedsbehov i eget hjem. De fire typer tryghed er følgende:

 

De basale tryghedsparametre: handler om opfyldelse af basale behov, følelsen af en hjemlig base og adgang til akut hjælp i nødsituationer. Disse parametre udgør det centrale fundament for tryghed. 

 

De sociale tryghedsparametre: 

handler om relationer og kontakt til familie og andre nære relationer. Disse parametre understøtter tryghed og påvirker desuden de øvrige tryghedsparametre. 

 

De funktionelle tryghedsparametre: 

drejer sig om graden af selvhjulpenhedrutiner i hverdag og det at holde sig i gang. Disse tryghedsparametre er tæt knyttet til det at blive ældre og ser ud til at have stigende betydning med alderen. 

 

De personlige tryghedsparametre: 

handler om det personlige udgangspunkt for at føle sig tryg, herunder oplevelse af værdighed og livstilgang. 

 

Otte arketyper

 

Der er på baggrund af den kvalitative undersøgelse identificeret otte arketyper, som illustrerer forskelle og ligheder i tryghedsoplevelsen og tryghedsbehov hos ældre i eget hjem. 

Der kan være store, individuelle forskel på oplevelsen af tryghed og på behovet for støtte til tryghed.  

Behovet for hjælp og støtte til tryghed afhænger af den enkelte ældres situation og behov på hvert tryghedsparameter samt af forventninger og personligt udgangspunkt. 

Der er f.eks. forskel på, hvordan og hvor ofte Den Faldende, Den kognitivt svækkede og Den utålmodige bruger nødkald. Da mennesker er forskellige, skal der også tilbydes forskellige indsatser for at imødegå et behov for tryghed. Nødkald er ikke altid den rigtige løsning.

 

Dialogkort 

For at finde en optimal løsning på et tryghedsbehov, er der udviklet Dialogkort.  

På baggrund af tryghedshjulet, arketyper og den dybdegående forståelse af tryghed, er der udviklet dialogkort som et værktøj til brug for samtaler om tryghed.  

 

Hvordan kan du bruge materialet?

Hvis du er ansat i en kommune, der visiterer ældre til nødkald og andre tryghedsskabende indsatser, kan du downloade Tryghedshjulet med de 10 tryghedsparametre. Du kan også downloade de såkaldte Tryghedskort, som udførligt beskriver de otte arketyper og deres behov. Materialet kan bruges som dialogværktøj i samtale med borgeren og dennes pårørende. Sammen kan I finde den løsning, der bedst passer til det aktuelle behov.

Kontakt gerne projektleder for mere info.

April 2022: Danish Life Science Cluster beskriver projektet som et fint eksempel på tværkommunalt samarbejde. Læs nyheden her (nyt vindue) Kommuner og regioner skal være bedre til at dele succeser og fejl - Danish Life Science Cluster