Bidétsædet, en god ven

 

Bidétsæde: Tilbehør til toiletter som giver en vanddouche med eller uden en luftstrøm efterfølgende til at vaske, og evt. tørre, en persons bag, mens personen sidder på toilettet (Hjælpemiddelbasen)

 

Hvordan reagerer borgerne?

Generelt har de fleste borgere positive oplevelser og erfaringer. Nogle borgere tager straks bidétsædet til sig og synes, det er rart. En borger omtaler bidétsædet som en god ven, som vedkommende ikke vil undvære. Andre borgere har brug for en længere tilvænningsperiode. Hos enkelte borgere måtte bidétsædet afmonteres, da borgerne ikke ville bruge det. Opstartsvanskeligheder gjorde, at enkelte borgere havde dårlige oplevelser med for koldt vand (beholderen med det lune vand var tømt) eller en for hård vandstråle.

 

Personalet fik også bidétsæder

På alle plejehjem blev der monteret bidétsæde på et personaletoilet, så medarbejderne kan opleve brugen af et bidétsæde på egen krop og blive fortrolig med det. Medarbejderne bliver dermed bedre i stand til at støtte borgerne i at anvende bidétsædet og få størst mulig nytteværdi af bidétsædet. Der blev monteret bidétsæder på i alt 49 personaletoiletter.

I en implementeringsproces er det en balance, hvor mange forandringer i det daglige arbejde oven i kerneopgaven, som medarbejderne kan rumme, før det påvirker motivationen (konklusion fra rapporten)

 

Udfordringer

Det er generelt en udfordring at implementere nye velfærdsteknologier, samtidig med andre større ændringer i arbejdsgange. Uheldige tidspunkter til implementering kan f.eks. være perioder med afvikling af restferie, omrokering af ledere; sygdom og indførelse af nye journalsystemer, her borgerjournalen. I en implementeringsproces er det en balance, hvor mange forandringer i det daglige arbejde oven i kerneopgaven, som medarbejderne kan rumme, før det påvirker motivationen.

 

Det er svært at ændre praksis og indføre nye vaner. Det er en fortløbende og dynamisk proces (konklusion fra rapporten)

 

Mange involverede i processen

Inden man er nået dertil, hvor hr. Hansen kan sætte sig behageligt tilrette på toilettets bidétsæde, skal en række fagligheder indover. Leverandør, områdechefer, forstandere, plejepersonale, rengøringspersonale, terapeuter, velfærdsteknologi-tovholdere, tekniske servicemedarbejdere, VVS-folk, elektrikere og folk fra kommunens indkøb, bygningsafdeling og arbejdsmiljø.

 

De tre pile i processen 

Implementeringsprocessen

Processen fra start til slut var delt op i tre dele: forberedelse, i gang og drift. Forberedelsesfasen varede otte uger.

Aktiviteter i forberedelsesfasen

  1. Information til borgere og pårørende
  2. Installationsmøde
  3. Screening af badeværelser
  4. Valg af VT-tovholder og superbrugere
  5. Lokalt informationsmøde
  6. Screening og udvælgelse af borgere
  7. Sparring med Center for Frihedsteknologi
  8. Undervisning i bidétsædets funktioner
  9. Montering af bidétsæde på personaletoilet

 

Kompetencer skal vedligeholdes ved at blive brugt med jævne mellemrum i arbejdsdagen. Ellers er der risiko for, at de forsvinder (konklusion fra rapporten)

Mere info

Her finder du mere info om implementeringen af bidétsæder baggrund, rapport og drejebog  

Implementeringen af bidétsæder er en del af en større indsats under programmet ”Mere velfærdsteknologi på aarhusianske plejehjem”.