Bedre søvn med teknologi

Der testes på teknologier til bedre søvn

Mange mennesker med demens sover desværre dårligt. Den mangelfulde søvn går ud over helbredet, de kognitive funktioner og ressourcerne i hverdagen. I værste fald kan dårlig søvn forværre demensen. Der findes en række teknologier, der kan tages i brug for at øge chancerne for en god nattesøvn. Der kræves habilt samtykke fra den enkelte borger for at bruge teknologierne. Problemet er, at mange af dem, der kan få glæde af teknologier, ikke er i stand til at give samtykket.

Ny proces under udvikling

I stedet for habilt samtykke skal der nu laves en proces, hvor en faglig vurdering og et samtykke fra nærmeste pårørende er tilstrækkeligt til at anvende teknologier. Processen foregår som et tæt samarbejde mellem personale og pårørende. Man vil bl.a. se på borgerens helbredstilstand, funktionsevnetilstand, adfærd, livshistorie og ressourcer. Søvn og døgnrytme udredes ved hjælp af sensorteknologi. Man afklarer, om borgeren f.eks. kan have glæde af en gåtur for at blive fysisk træt og dermed sove bedre om natten. Når udredningen er færdig, kan det blive aktuelt at tage video-kig-ind i brug.

Læs om video-kig-ind (nyt vindue)

Frikommuneforsøget er godkendt af Socialministeriet og løber til udgangen af 2020. Bedre søvn med teknologi (aarhus.dk)