Året der gik

Video kig-ind | Aarhus får frikommunestatus og kan i en forsøgsperiode bruge video kig-ind hos borgere med demens uden at skulle indhente habilt samtykke. Læs mere om video kig-ind

AAL Forum | Aarhus Kommune og Center for Frihedsteknologi vinder retten til at afholde AAL Forum i 2019. AAL Forum er en årlig, europæisk konference under EU-programmet AAL med forventet 1.000 deltagere. Læs mere om AAL Forum (åbner i nyt vindue)

CareWare Nordic | Center for Frihedsteknologi får 3,5 mio. kr. fra EU til etableringen af CareWare Nordic. Det nordiske samarbejde fokuserer på velfærdsteknologi indenfor erhvervsliv, undervisning, lovgivning og videndeling. Hele projektet er støttet med 8,5 mio. kr. fra EU. Læs mere om CareWare Nordic (åbner i nyt vindue)

11 millioner fra EU | Center for Frihedsteknologi får i alt 11 mio. kr. fra EU til nye projekter. Projekterne er: CareWare Nordic; VirtuAAL, VR til kognitiv træning af ældre; Osiris, platform til formidling af data om velfærdsteknologi; SmartWork, støtte til +55 årige, så de kan blive længere på arbejdsmarkedet. De tre sidstnævnte projekter sættes i gang i 2019. CFT har egen European Project Officer.  

EU-pris | DokkX vinder en andenplads i EU-konkurrencen Silver Economy Awards i kategorien Bedste Offentlige Formidling af Velfærdsteknologi. Læs mere Silver Economy Awards

DokkX permanentgøres | DokkX’s fremtid sikres med en permanent bevilling fra Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret. Læs mere om DokkX (åbner i nyt vindue)

Carendo | Carendo-plejestol er implementeret fuldt ud i et ud af syv områder på kommunens plejehjem. Medarbejderne efteruddannes til at betjene stolen, og implementeringen på de cirka 50 plejehjem i kommunen strækker sig ind i 2020. Carendo er til gavn for både medarbejdere (arbejdsstillinger) og borgere (værdighed). Læs mere om Carendo

Succes med Undervisningscenter | Undervisningscenter for Velfærdsteknologi har siden åbningen i januar haft over 3.500 kursister igennem uddannelsesforløb i ergonomi og betjening af hjælpemidler. En tilfredshedsundersøgelse viser, at 93 procent af kursisterne på Introkursus Ergonomi er tilfredse med kurset. Læs mere om kurser i ergonomi

Kurser med venteliste | Hjælpemiddelcentret springer ud som kursusarrangør, og initiativet er en stor succes; 450 medarbejdere har været med, og der efterspørges endnu flere kurser i  hjælpemidler fra indkøbsaftalen og genudlånsordningen. Læs mere om kurser i velfærdsteknologier og hjælpemidler    

VT-pionerer | En ny funktion som velfærdsteknologi-pioner sætter ekstra skub på implementeringen af velfærdsteknologi på plejehjem. Stillingerne varetages af fx sosu-hjælpere, sosu-assistenter og terapeuter, og der er stor interesse for at prøve kræfter med opgaverne i den nye funktion.

Nøglefri hjemmepleje | Elektroniske dørlåse er nu monteret i alle hjem i Aarhus Kommune, der modtager hjemmepleje. Det betyder, at hjemmepleje og apotek kan komme ind via iPad og iPhone hos beboere, der ikke selv er i stand til at lukke op. Læs mere om nøglefri hjemmepleje

Ro på | En undersøgelse fra CFT med over 3.000 registreringer dokumenterer, at velfærdsteknologier, herunder skulpturelle dyr og kugledyner, kan reducere uro på plejehjem med 60 procent og reducere voldsindberetninger med 40 procent.

Vikærgården i verdensklasse | Aarhus Kommunes Akuttilbud og Rehabiliteringscenter Vikærgården har afsluttet en længere proces med anskaffelse og oplæring i nye teknologier til borgerne. I det nye år tilbydes endnu bedre teknologistøttet træning, søvnforbedring, virtuel kommunikation og faldforebyggelse. Læs mere om Vikærgården