Smartwork er et EU-projekt, der understøtter sund aldring og bevarelse af arbejdsevnen blandt +55-årige kontormedarbejdere i Aarhus Kommune.

Sensorer opsamler data

Projektet anvender wearables, dvs kropsbårne teknologier, til selv-monitorering af medarbejdernes fysiske og mentale sundhed. Wearables er produkter med indbyggede sensorer, som vi kender det i ure, smykker og smartphones. I projektet indgår også computere med sensorer.  

Sensorerne opsamler data. De målte data og efterfølgende dialoger med medarbejderne behandles af kunstig intelligens. Resultaterne sammenholdes med erfaringsdata fra tilsvarende målgrupper i fire omfattende, europæiske databaser.

 

Individuel sundhedsprofil

Smartwork forsyner den individuelle medarbejder med en sundhedsprofil. Den enkelte får desuden vejledning i forebyggelse af stress og udbrændthed. Sundhedsprofilen øger stressbevidsthed og motivation til at ændre vaner på jobbet. Målet er at understøtte medarbejdernes sundhed og mulighed for at trives i jobbet.

 

Pilot-projekt med 30 frivillige

Smartwork afvikler en pilot-test over seks måneder i 2021. Center for Frihedsteknologi deltager sammen med ni partnere i Europa på vegne af Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO). Pilot-testen kommer til at omfatte minimum 30 frivillige deltagere i målgruppen. Hos projektpartneren i Portugal køres en samtidig pilot-test.

 

Kan bredes ud

Perspektiverne for anvendelse af wearables, kunstig intelligens og erfaringsdata kan udbredes til andre grupper i samfundet, ikke mindst i behandling af og servicen til borgerne. For eksempel kan man hjælpe sosu-assistenten til at blive længere på arbejdsmarkedet, når man tager hånd om eventuelle sundhedsproblematikker i tide. Smartwork kan derfor være et middel til at imødegå udfordringerne i den demografiske udvikling, hvor kommunerne er udfordret af flere behandlingskrævende borgere og færre hænder til at løse opgaverne.

 

Smartwork er et projekt, støttet af EU's Horizon2020-program for Forskning og Innovation

Læs mere på Smartwork’s hjemmeside http://www.smartworkproject.eu/