Programmets indsats

Aktiv og sund aldring gennem tværgående og interregionalt samarbejder og videndeling om gode praksisser og politikker

Programmet bliver først endelig godkendt okt. 2021 af Kommissionen. Tidsplanen forventer første Call i 2022. 

Af interesse i nær fremtid

PO4: Access to health care through developing infra structure.

Formentlig 85% refusion.

What is Interreg Europe? | Interreg Europe

 

Calls 

Ingen calls i 2021. Programmet godkendes først i oktober 2021 af Kommissionen. Calls forventes i 2022.

 

Eksempel på projekt i Velfærdsteknologi & Hjælpemidler Aarhus

EU_SHAFE er støttet af Interreg Europe. Smart, healthy, age-friendly enviroments. Læs mere om projektet EU_SHAFE, Smart Healthy Age-Friendly Environments (aarhus.dk)