Silver Economy

Projektet ledes fra Danmark af Velfærdsteknologi & Hjælpemidler Aarhus. Virksomhederne kommer fra Østersøområdet: Finland, Letland, Estland, Litauen, Rusland og Danmark, og de arbejder alle med velfærdsteknologi indenfor det, der kaldes Silver Economy. Det er et område, der understøttes af EU med henblik på at stimulere virksomheder til innovationer, der gør gavn for seniorer og ældre.

silver economy 

Se pitch med virksomhederne

Fra Danmark deltager to virksomheder:

AnyWare med intelligent lampefatning. AnyWare er en dansk startup, som oprindelig udviklede en lampefatning, som kan registrere temperatur, luftfugtighed og lyd. Deres idé er, at disse funktioner kan bruges til at registrere, hvorvidt der er et normalt aktivitetsniveau hos en ældre borger og dermed give såvel den ældre som pårørende den sikkerhed for, at alt er normalt. Lampefatningen fungerer som en måde at lave overvågning på, uden at overvåge. Og uden at den ældre skal trykke på alarmknapper eller lignende.

Se pitch med AnyWare (nyt vindue): https://silverhub.eu/fi/silver-pitching-competition

 

Relift med lift til fødderne for bedre siddestilling ved toiletbesøg. Relift er en startup med tre studerende fra VIA Aarhus. Deres produkt skal gøre det lettere for ældre mennesker at gå på toilettet ved at fremme en bedre siddestilling, som giver bedre muligheder for afføring. Produktet tager hensyn til ældres manglende kræfter og mobilitet. Afføringsproblemer er udbredte, især blandt ældre. Emnet er sårbart og svært at tale om for mange, fordi det måske opfattes som pinligt eller privat. Produktet fra Relift italesætter problematikken og tilbyder en løsning.  

Se pitch med Relift (nyt vindue): https://silverhub.eu/fi/silver-pitching-competition

 

På Osiris’ hjemmeside kan du se videopitch med alle 12 deltagende virksomheder (nyt vindue) https://silverhub.eu/fi/silver-pitching-competition

 

Deltag i event

Øverst på siden med virksomhedernes pitch finder du link til tilmelding. Se efter Registration i venstre side, øverst på siden.

Mere Osiris her på siden: Osiris | Silver Economy i de Baltiske lande (aarhus.dk)