Fælleseuropæisk netværk

EU_SHAFE skaber et fælleseuropæisk netværk, der skal indsamle og publicere viden og erfaringer fra de enkelte lande, områder, institutioner og personer. Deltagerne i netværket kan tilføre egen viden og lade sig inspirere af andres erfaringer. Netværket kommer til at fungere som en dynamisk videnbank over aldersvenlige tiltag.

EU_SHAFE forbedrer både politik og praksis i EU-landene og udvikler en fælles ramme til arbejdet med sunde og aldersvenlige samfund. EU SHAFE nedbryder silo-tænkning, så forskellige politiske områder, i højere grad end nu, kommer til at samarbejde.

EU_SHAFE nedbryder barrierer og skaber et inkluderende, fælleseuropæisk økosystem med deltagelse af: offentlige myndigheder indenfor alle relevante politiske områder; uddannelsesinstitutioner og forskere; slutbrugere og interesseorganisationer; små og mellemstore virksomheder. Netværket fungerer som som samlingssted for alle, der arbejder med sund aldring.

shafe

Fakta om projektet

Finansiering: EU-programmet Interreg med 1.700.860 Euro for hele projektperioden

Projektperiode: 1. august 2019 - 31. juli 2023

Deltagere: Provincial Council of Bizkaia (Spain, coordinator), Caritas Coimbra (Portugal), Campania Region (Italy), Development Centre of the Heart of Slovenia (Slovenia), Assisted Living Technology - Aarhus Municipality (Denmark), Technological University Dublin (Ireland), ECHAlliance (Ireland), University of Deusto (Spain), Free and Hanseatic City of Hamburg, Ministry of Health and Consumer Protection (Germany) and Louth County Council (Ireland).

Undersider til EU_SHAFE er på engelsk.

Website: https://www.interregeurope.eu/eushafe/ 

Foto: Per Ryolf, Aarhus Kommune